Добре дошли!
Сподели

Проекти 2018 г.

"Краезнанието в твоите ръце"

Проекти
Проекти

Проекти 2013г.

Проекти

Проекти 2012г.

Проекти
  Библиотеката при НЧ”Развитие – 1921г. „ с. Дъбово спечели проект към Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2012г. От кандидатстващите читалища на Община Мъглиж бе одобрен само проекта на нашата библиотека.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg