Добре дошли!

арх. Христо Димов

Сподели
арх. Христо Димов

Рицарят на сецесиона (модерния западно-европейски стил)

арх. Христо Димов от Дъбово, завършил в Прага, Чехия (1921 г.)

            Благодарение на неговите изключителни архитектурни умения, построените обществени сгради под ръководството на строителния предприемач Христо Караиванов променят облика на много селища в цяло Казанлъшко и окръга.

            Архитект Христо Димов е роден на 22.11.1890 г. в с. Дъбово, Казанлъшка околия, Старозагорска област.

            До IV отделение (клас) учи в родното си село, прогимназия завършва в Казанлък, а гимназия - в Стара Загора. Една година е учител в с. Крива круша, Казанлъшко.

            През 1921 г. завършва Чешката дьржавна политехника в Прага. Като студент участва в три войни - Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Носител е на Кръст за храброст. След завръщането си в България се установява в Стара Загора. Работи като областен архитект, а след  това - като архитект на частна практика. Членува в новосъздадената Инженерно-архитектурна камара.

            В 1943г. е основател и пръв преподавател в Държавната строителна  гимназия, след това преименувана Строителен техникум.

            Проектантската дейност на арх. Димов е богата и продължава почти до края на неговия живот. Проектира много частни и обществени сгради. Проектант е на Минералните бани в Ягода, Овощник. Кортен, Кърджали и Джебел. По негови проекти са построени Втора прогимназия, днес гимназия „Христо Ботев“; затворът в Стара Загора; църквите в Ягода, Медникарово, Казанка, Богомилово;  читалищата в Енина, Дъбово, Оряхово; хотела на Старозагорските минерални бани; Ловният дом на Кортенските бани; фабрика „Кремона“ в Казанлък.

            За  дългогодишната си проектантска дейност арх. Христо Димов е награден с орден „Кирил и Методий“ I степен, Орден за граждански заслуги I степен, орден „Народна република България" II степен.

            Арх. Димов е член на Балнеоложкото дружество в Прага.

            Архитект Христо Димов умира на 14.03.1983 г.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg