Добре дошли!

НЧ"Развитие-1921г."

Адрес: с. Дъбово;

Пощ. код: 6178;

общ. Мъглиж;

обл. Ст. Загора;

ул. "Мир" №3

Е mail: Nch_razvitie@abv.bg

skype име: Nch_razvitie

Председател: Румен Рачев

Катя Филипова Павлова - Секретар - тел. 088 13 86 88

Биляна Иванова-Бенева - Библиотекар - тел. 0887 17 99 27

За нас

История

За нас

    Общественият живот на нашето село е бил свързан в миналото както с църковните празници, така и с читалищната дейност на официално основаното през 1921 година Дъбовско читалище „Развитие”. Интересът към читалищната дейност на нашето население се запалва още през 1904г. От 1905 година за пръв път учителите с участието на по-будни младежи, изнесли пред селяните театрално представление, което било много интересно и много тъжно. Културният живот се съживява след войните когато в селото се създава многобройна интелигенция. Мъждукащото и проблясващо пламъче на читалищната дейност, запалено през 1897 г., се разгаря силно и през 1921година официално е основано читалище „Развитие”в с. Дъбово. По коледните и великденските празници местните учители и завърналите се във ваканция ученици от гимназията, започват да изнасят представления в коридора на новото училище. По това време нараства и интересът на селяните към читалището.

     Обхванати от небивал ентусиазъм, младежите тръгват да събират чрез коледуване и изнасяне на представления средства за построяване на читалищна сграда.Поощрявани от населението и подпомагани от занаятчиите, през 1932г. се сбъдва мечтата на всички. В новият център на селото изниква като бяла гъба, най-представителната сграда на Читалищния и Кооперативния дом в Казанлъшка околия. По-късно кооперацията преотстъпва цялата сграда на читалището. Строителството на читалището започва при тогавашният кмет Иван Генчев Караиванов, когато общината отпуска безвъзмездно общинска земя за строеж и 100 х.лв. тогавашни парични средства, които са представлявали солидна парична сума.Но средствата не достигат и младежите продължават да изнасят театрални представления за набиране средства за построяването на театрален салон.

     Към читалищният дом, построен 1932г. бил изграден през 1940 година голям театрален салон със сцена и съблекални от двете му страни. Завършената читалищна сграда е голяма културна придобивка за селото. В нея се провеждат селски събрания, изнасяли се драматични и хумористични представления от самодейни артисти на селото, гостували театрални и музикални трупи.

     Знайно е, че селото е имало десетки активни читалищни дейци.

     През 1985г. тогавашният кмет Бончо Бакоев започва реконструкция и модернизация на читалището , на когото дължим днешният му облик.

     През 1989г по време на временната управа под председателството на Нела Дерменджиева се открива модерната вече сграда, на която се радваме и до днес.

     Да бъдеш читалищен деец е саможертва. Да работиш за останалите изисква да поставяш обществената работа на първо място. Такива са били читалищните председатели, които са работили през годините безвъзмездно. Първият председател на читалището е бил Димитър Радев. През 34-та година за почетен председател е избран Никола Попов. След тях председатели на читалището са били: Теньо Дерменджиев; Христо Делииванов - 5 години; Иван Бараков -6 години; Иван Чолаков-12години; Катя Филипова - 3години; Иванка Атанасова - 3 години; Иванка Георгиева - 6години.

     Действащ председател към днешна дата е Румен Станчев Рачев - художник.

Сподели
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg